Terrassa 4.0. Finançament. Cupons internacionalització.

Els Cupons a la Internacionalització són cupons de descompte econòmic directe que pots bescanviar per un servei expert en internacionalització ofert pels proveïdors acreditats d’ACCIÓ. Els cupons t’ajuden a posar en marxa el teu projecte d’exportació.

Principals característiques:
– Són beneficiaris d’aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que no exportin més del 15% de la seva facturació, en base a les dades del darrer exercici tancat.
– Un mateix beneficiari pot sol•licitar més d’un ajut per aquest programa si són per serveis diferents. El cost subvencionable màxim ha de ser de 5.000 € per al conjunt de les sol•licituds fetes. Si a un beneficiari ja se li va concedir un cupó en les convocatòries dels anys 2016 i/o 2017, no en podrà rebre un altre per a la mateixa modalitat de servei.
– L’ajut serà d’un màxim del 80% del cost del servei, amb un màxim de 4.000 €.
– La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar complert l’objecte i la finalitat de l’ajut és del 60% del cost aprovat del servei.

El termini de presentació de sol•licituds finalitza el 29 de novembre.

Les sol•licituds s’han de tramitar a través de la pàgina web d’ACCIÓ (http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/).

Més informació a l’enllaç.

Font: Acció