Terrassa 4.0. Finançament. CDTI. Cervera

El CDTI (Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial) ha posat en marxa els projectes de transferència CERVERA. L’objectiu dels quals és el de finançar projectes d’I+D desenvolupats per pimes i midcaps  amb la col·laboració de Centres Tecnològics, i basats en determinades àrees tecnològiques estratègiques per a l’economia espanyola.

Les principals característiques que han de complir els projectes són:

 • Beneficiaris: pimes o de mitjana capitalització amb un màxim de 1.500 empleats.

 • Durada de 12 a 36 mesos.

 • Projectes I+D individuals amb una participació pressupostària d’un mínim del 10% de subcontractació en Centres Tecnològics.

 • Pressupost mínim 175.000 €.

 • Tram no reemborsable del 33% de l’ajuda i una cobertura financera de fins el 85% del pressupost elegible
 • Estar englobat dins les següents àrees temàtiques (considerades estratègiques per a Espanya):

  • Materials avançats

  • Eco-innovación

  • Transició energètica

  • Fabricació intel·ligent

  • Tecnologies per a la salut

  • Cadena alimentària segura i saludable

  • Deep learning
  • Intel·ligència Artificial

  • Xarxes mòbils avançades

  • Transport intel·ligent

  • Protecció de la informació

Més informació en l’enllaç.

Font CDTI