Terrassa 4.0. Finançament. Reindus 2018

 

 

 

 

La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa ha aprovat el Programa de Reindustrialització i Enfortiment Industrial 2018, un marc normatiu per al finançament de projectes d’inversió per a la millora de la competitivitat industrial o que contribueixin a la reindustrialització.

Es finançarà, a través de préstec a llarg termini, la següent tipologia d’inversió industrial:

– creació d’establiments industrials,

– trasllat de l’activitat industrial,

– millores i/o modificacions de línees de producció,

– implementació productiva de tecnologia de la «Indústria Connectada 4.0».

Les principals característiques del finançament són les següents:

  • Préstec del 75% del pressupost del projecte
  • Termini de 10 anys amb 3 de carència
  • Tipus d’interès de l’1,647%
  • Inversions realitzades des de gener del 2018 fins a 18 mesos després de la resolució.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de gener.

Més informació en l’enllaç.

Font: www.mincotur.gob.es