Projectes de Valor per Terrassa, un nou programa de suport a l’emprenedoria d’impacte

Projectes de Valor per Terrassa – PVxT és una iniciativa d’innovació social impulsada per l’Ajuntament de Terrassa per al suport de l’emprenedoria amb impacte social o mediambiental que orienta i acompanya projectes innovadors i d’alt impacte perquè puguin formalitzar acords amb diverses entitats privades, organitzacions o persones que actuen com a patrocinadores o inversores dels diferents projectes.

El programa facilita contactes de finançament privat per ajudar-los a trobar inversió, ja sigui a través d’empreses i organitzacions o bé de particulars seguint models d’inversió d’impacte o filantròpica.

Els PVxT poden ser de diversos tipus: projectes emprenedors i empresarials, d’emprenedoria corporativa, d’innovació oberta, de participació ciutadana, etc., així com projectes d’economia social, solidària i col·laborativa, que busquin un alt impacte social i/o mediambiental a Terrassa.

Característiques dels projectes
Es busquen projectes amb les següents característiques:

  • Que el seu propòsit principal sigui resoldre reptes socials o mediambientals
  • Que siguin viables econòmicament i puguin generar ingressos
  • Que siguin innovadors
  • Que tinguin una gestió responsable i transparent
  • Que s’impliquin amb el territori i la seva comunitat

Fases d’acompanyament dels projectes

Infografia PVxT

  • Els projectes que resultin admesos després de presentar la seva sol·licitud hauran de passar per dues fases d’acompanyament per poder concretar contactes amb possibles inversors tal i com s’estableix al punt 7 de les bases reguladores.
  • Aquestes fases corresponen a PVxT IMPACTE on els projectes que han superat el primer filtre entren en fase de preparació prèvia a l’avaluació definitiva de la seva viabilitat econòmica i d’impacte.
  • Un cop superada aquesta fase els projectes passen a PVxT INVERSIÓ quan estan preparats per a ser acompanyats a la fase de presentació a inversors, iniciar contactes i rondes de negociació amb inversors privats.

Si teniu un projecte que s’ajusta als criteris anteriors i busqueu finançament, podeu presentar la vostra sol·licitud d’accés al programa Projectes de Valor per Terrassa – PVxT per a projectes d’emprenedoria d’impacte a través de la seu electrònica de l’ajuntament de Terrassa.

Més informació i sol·licituds

Descarrega: Full Informatiu PVxT

Email: projectesdevalor@terrassa.cat

Telèfon: 93 739 70 00 Ext.: 4050

Web: www.terrassa.cat/projectes-de-valor-per-terrassa

Sol·licituds: