Terrassa 4.0. Finançament. CDTI. JORDESP 2019

El CDTI (Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial) obre la segona crida conjunta Espanya-Jordània JORDESP 2019 (Programa Bilateral Hispano-Jordano de Cooperació Tecnològica). L’objectiu de la qual és el de promoure, recolzar i finançar projectes tecnològics conjunts d’empreses. En el cas d’Espanya els projectes es finançaran a través de les eines CDTI per a Projectes de Cooperació Tecnològica Internacional. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d’abril.

Les principals característiques dels projectes han de ser les següents:
    • El resultat dels mateixos ha de ser un producte, procés o servei innovador orientat a mercat conseqüència de la cooperació tecnològica dels participants.
    • El consorci ha d’estar format per part espanyola mínim una empresa, amb o sense la participació subcontractada de centres d’investigació, centres tecnològics, universitats, hospitals o altres organitzacions executores d’I+D.
    • El projecte ha de ser rellevant per a tots els socis (cap país ha de tenir més del 70% del pressupost).
    • La convocatòria resta oberta a totes les àrees temàtiques però tenen un major pes les següents:
        ◦ Energies renovables, eficiència energètica, emmagatzematge d’energia
        ◦ Nanotecnologia
        ◦ Aplicacions TIC, Xarxes Intel·ligents
        ◦ Agricultura + Aigua
        ◦ Agricultura i Producció sostenible d’aliments
        ◦ Gestió sostenible de l’aigua
        ◦ Sector mediambiental
        ◦ Infraestructures i Producció Industrial (desenvolupament de nous productes, millora de la qualitat dels productes, millora de l’eficiència de processos industrials, adaptació tecnològica)
    • El pressupost ha de ser coherent amb els desenvolupaments a realitzar i amb la capacitat tècnica/financera dels participants
Les sol·licituds es tramiten a través de la seu electrònica del CDTI.
Informació de la convocatòria en el següent enllaç.
Per a més informació CDTI posa a disposició de tots els usuaris les següents dades de contacte:
Departament d’Acció Tecnològica Exterior
           german.rodriguez@cdti.es
           josemanuel.duran@cdti.es
Font CDTI