Terrassa 4.0. Premis Everis Espanya 2019

La Fundació Everis convoca el Premi Everis Espanya 2019. Va dirigit a projectes desenvolupats per empreses espanyoles que tinguin per objectiu l’explotació d’una innovació tecnològica, de gestió, social o ambiental, en les categories:

Nous models de negoci en l’economia digital: projectes basats en models de negoci digitals d’alt impacte que aprofitin les oportunitats de les noves tecnologies.

Tecnologies industrials: projectes basats en innovació tecnològica d’alt impacte aplicats al desenvolupament de productes o serveis d’àmbits com el turisme, indústria, banca, assegurances, telecomunicacions, logística, distribució, energia, infraestructures o consum en general.

 – Biotecnologia i salut: projectes basats en l’aplicació de la biotecnologia i ciències de la vida en general, al desenvolupament de fàrmacs, noves teràpies, producció d’aliments o que incorporin desenvolupaments tecnològics o informàtics en la forma de dispositius mèdics o solucions «eHealth».

Els projectes han de trobar-se, com a mínim, en fase de prototipat, han d’estar basats en innovació tecnològica i tenir alt impacte social que millori la qualitat de vida de les persones i la societat.

Es poden presentar propostes fins el 8 d’abril en l’enllaç.

Els millors projectes de cada categoria accediran a la semifinal.

En aquesta fase caldrà fer una presentació del projecte davant un grup d’experts formats per representants de l’ecosistema emprenedor i del món universitari, directius d’empreses vinculades amb cadascuna de les categories i representants del Grup Everis.

Els projectes semifinalistes podran participar en el Open Innovation Contest, iniciativa de NTT DATA que té per objectiu buscar propostes comercials innovadores que encaixin amb els serveis/solucions existents de NTT DATA, i que siguin atractives pels seus clients.

De cada categoria s’escolliran un o diversos finalistes que presentaran el seu projecte davant el Jurat del Premi Everis Espanya 2019.

El Premi consisteix en una aportació econòmica de 30.000 € per a desenvolupar i fer el llançament del projecte, i si el Jurat ho considera oportú, també s’oferirà un paquet de serveis d’acompanyament d’import i durada que es determini amb un màxim de 7.000 € durant 3 mesos.

El projecte guanyador participarà en la final internacional del Premi Everis Global i podrà optar a un premi de 60.000 € i a un paquet de serveis d’acompanyament de 10.000 € durant 3 mesos.

Font: Fundación Everis