Terrassa 4.0. Finançament. CDTI. Convocatòria ESIP 2019

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, E.P.E. (CDTI) i el Science and Technology Development Fund (STDF) han publicat la 3a crida Espanya-Egipte (ESIP 2019) per a la presentació de Propostes de Cooperació Tecnològica.
Els projectes han de tenir les següents característiques:
     – el resultat dels mateixos ha de ser un producte, procés o servei innovador orientat a mercat
     conseqüència de la cooperació tecnològica dels participants,
     – el consorci ha d’estar format per mínim una empresa per part espanyola i un investigador qualificat, i
     una empresa industrial o governamental per part d’Egipte,
     – ha de ser rellevant per a tots els socis,
     – el pressupost ha de ser coherent amb els desenvolupament a realitzar i amb la capacitat
     tècnica/financera dels participants, i
     – les àrees temàtiques objecte d’aquesta crida són:
          – agricultura i producció sostenible d’aliments,
          – gestió sostenible de l’aigua,
          – atenció mèdica assequible i inclusiva,
          – energia renovable,
          – medi ambient,
          – construcció,
          – transport,
          – turisme i antiguitats,
          – altres sectors industrials estratègics: farmacèutic, vehicle elèctric, sector manufacturer, sector de
          hardware informàtic, maquinària i electrodomèstics.
Termini de presentació de sol·licituds 15 d’abril.
Les empreses espanyoles han de presentar la sol·licitud on-libe a través de la sede electrònica de CDTI.
Més informació:
CDTI
Departament d’Acció Tecnològica Exterior
Tel.: +34 91 581 56 07
E-mail: egipto@cdti.es
Unitat d’Acció Tecnològica Exterior Zona MENA
Tel.: +34 91 581 56 07
E-mail: german.rodriguez@cdti.es
           josemanuel.duran@cdti.es
Font: CDTI