Orbital40: Convocatoria de la FECYT para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación.

Demà dia 19 de març comença el plaç de presentació de sol.licituds per la  CONVOCATORIA DE CONCESSIÓ D’AJUDES DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PEL FOMENT DE LA CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÒGICA I DE LA INNOVACIÓ.

•CONVOCATORIA: 

https://www.convocatoria.fecyt.es/publico/Bases/__Recursos/Convocatoria_de_ayudas_Fomento_Cultura_Cientifica__2018.pdf

•GUÍA D’EVALUACIÓ:

https://www.convocatoria.fecyt.es/publico/Bases/__Recursos/Guia_evaluacion_2018.pdf

El calendari previst per la Convocatòria es el següent:

•23 d’abril fins les 13.00 h. Finalització del període per elevar a definitives les sol·licituds presentades a l’aplicació telemàtica de participació.
•24 d’abril fins les 13.00 h. Finalització del període de firma electrònica de les sol.licituds per part dels representants de les entitats sol·licitants.
•Setembre. Publicació Resolució Provisional
•Octubre. Publicació Resolució Definitiva.