Terrassa 4.0. Finançament. Red.es. Impuls de la formació contínua i millora de l’ocupabilitat en l’àmbit de les TIC i de l’economia digital

El Ministerio de Economía y Empresa, a través de Red.es, desenvolupa el programa d’ajudes per a impulsar la formació contínua i millora de l’ocupabilitat en l’àmbit de les TIC i de l’economia digital.

L’objectiu d’aquest programa és potenciar l’adquisició de competències digitals per a afrontar nous escenaris de sectors en plena transformació digital.

 

Beneficiaris:

Entitats que desenvolupin projectes de formació dirigits a persones treballadores prioritàriament ocupades, per a l’adquisició i millora de competències en l’àmbit de la transformació i de l’economia digital, afavorint la seva capacitació en els coneixements, habilitats i competències demandades per les empreses, i incentivant el seu accés a millors llocs de treball relacionats amb aquestes matèries. La formació en TIC i economia digital, contribueix a incrementar la productivitat de les persones treballadores i la seva capacitat d’innovar, i és un factor clau per al desenvolupament socioeconòmic i la millora de l’ocupabilitat.

 

Projectes:

Es contemplen dues modalitats de projectes:

– Aquells en els què les entitats beneficiàries desenvolupen plans de formació prioritàriament pels seus treballadors.

– Aquells en els què les entitats beneficiàries desenvolupen plans de formació dirigits a treballadors prioritàriament ocupats d’altres entitats.

 

Principals característiques de la formació:

– Cada acció formativa ha de tenir una durada adequada a la seva finalitat, amb un mínim de 12 hores lectives per destinatari final, i es pot desenvolupar en les modalitats presencial, online o mixta.

– Els continguts de les accions formatives han d’estar orientats a treballar competències per a la transformació i l’economia digital vinculades directament a la millora de l’ocupabilitat de les persones destinatàries. Els continguts relacionats amb l’adquisició i/o millora de competències tecnològiques TIC han de suposar, al menys, el 50% del total d’hores de formació d’un plan formatiu.

– Els plans de formació poden contemplar fins un màxim de 25 hores per destinatari final, de sessions d’atenció i recolzament professional per part de professionals experts en entrenament i millora de les competències professionals o “coaching”, mitjançant format de sessions individuals o grupals. En tot cas les hores dedicades a aquestes actuacions no poden superar el 15% del sumatori de les hores de les accions formatives.

Quantia de les ajudes

L’import mínim de l’ajuda serà de 40.000 € per cada beneficiari i projecte subvencionable associat a cada grup de regions, i l’import màxim serà de 500.000 € per beneficiari en total.

 

Presentació de sol·licituds fins el 24 de maig a través de l’enllaç.

Contacte

Servei de Suport Funcional de la Convocatòria

Telèfon: 901 900 333

Correu electrònic: convocatorias@red.es

Font: Red.es