Terrassa 4.0. Finançament. Premis Pimes 2019.

 

 

 

 

 

PIMEC, la patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i autònoms de Catalunya, organitza la 32a edició dels Premis Pimes el proper 17 de juny.

Poden optar als Premis Pimes 2019 totes les pimes catalanes:

– que no tinguin més de 249 treballadors,

– que tinguin una xifra de negoci no superior a 50 milions d’euros,

– que no hagin superat cap d’aquests llindars en els dos últims exercicis,

– que acreditin un mínim de tres exercicis d’activitats complerts anteriors a la presentació de la candidatura, en el cas d’optar al premi Pime més Competitiva i al premi Pimec Jove.

Categories:

– Premi Fundació Pimec als valors d’empresa

–  Premi a l’empresa més competitiva en categoria de micro, petita i mitjana empresa

– Premi Pimec Jove

– Premi a la Qualitat Lingüística en el món empresarial per a l’empresa que destaqui per la seva aposta per l’ús de la llengua catalana com a eina d’integració i innovació a l’empresa.

El jurat valorarà especialment les empreses que destaquin per la millora de la productivitat, l’avenç tecnològic, l’evolució de la plantilla i dels establiments, si s’escau, que operen amb pràctiques innovadores, creatives o exemplars de la responsabilitat social empresarial i que demostrin tenir un impacte positiu en la societat.

Les candidatures es poden presentar fins el 30 d’abril:

      – per correu electrònic a mpombo@pimec.org

      – per correu postal a Premis Pimes 2019

            C/Viladomat, 174

            08015 Barcelona

Més informació a l’enllaç.

Contacte: Maribel Pombo

                93 496 45 00

                mpombo@pimec.org

Font: Pimec.org