Terrassa 4.0: Finançament. Programa Life 2019.

El Programa Life és l’únic instrument financer de la Unió Europea dedicat, de forma exclusiva, al medi ambient. L’objectiu general pel període 2014-2020 és contribuir al desenvolupament sostenible i a l’assoliment dels objectius de l’Estratègia Europa 2020 i de les estratègies i plans de la Unió Europea en matèria de medi ambient i clima.

Oberta la convocatòria del Programa Life 2019 per finançar solucions i tecnologies mediambientals, mesures pel canvi climàtic, projectes per a la conservació de la naturalesa i de la biodiversitat i iniciatives per a la governança i la informació al voltant del clima i el medi ambient. La comunicació dels resultats d’aquestes projectes és molt important per a que empreses i organitzacions coneguin les novetats pel que fa a tecnologies, materials i processos relacionats amb el medi ambient.

Calendari previst:

– Subprograma de medi ambient

      – Projectes tradicionals de medi ambient i eficiència de recursos. Data límit: 17 de juny.

      – Projectes tradicionals de naturalesa i biodiversitat. Data límit: 19 de juny.

      – Gobernança ambiental i informació de projectes tradicionals. Data límit: 19 de juny.

      – Projectes integrats en el subprograma de Medi Ambient. Data límit: 5 de setembre.

      – Projectes d’Assistència Tècnica del subprograma de Medi Ambient. Data límit: 8 de juny.

      – Projectes preparatoris. Fecha a anunciar.

– Subprograma de acción climática

      – Projectes tradicionals de mitigació del canvi climàtic. Data límit: setembre.

      – Adaptació al canvi climàtico projectes tradicionals. Data límit: setembre.

      – Projectes tradicionals de gobernança i informació climàtica. Data límit: septembre.

      – Projectes integrats en el subprograma d’Acció pel Clima. Data límit: 5 de setembre.

      – Projectes d’Assistència Tècnica del subprograma d’Acció pel Clima. Data límit: 8 de juny.

– Convocatòria de propostes per a subvencions operatives per a recolzar a organtizacions no governamentals (ONG) amb l’objectiu de concloure acords marc d’associació i acords específics de subvenció. Convocatòria oberta des del 14 de març i data límit: 3 de juny.

Pàgina web per a més informació: https://ec.europa.eu/easme/en/life

Font: Ministerio para la Transición Ecológica