Terrassa 4.0: Finançament. Ajudes a projectes en l’àmbit de les tecnologies facilitadores digitals.

El Ministerio de Economía y Empresa ha convocat les ajudes per a la realització de projectes en l’àmbit de les tecnologies facilitadores digitals pertanyents al Pla d’Investigació Científica i Tècnica i de Innovació 2017-2020.

Les ajudes es destinaran a projectes d’investigació industrial i desenvolupament experimental en alguna de les tecnologies facilitadores pròpies del sector TIC, entre d’altres:

 • IoT,
 • Infraestructures digitals i xarxes 5G,
 • Computació difusa i en el núvol,
 • Tecnologies de processament massiu de dades i informació,
 • Computació d’alt rendiment (HPC),
 • Processament del llenguatge natural,
 • Ciberseguretat, biometria i identitat digital, i ciberseguretat industrial,
 • Bases de dades distribuïdes (blockchain/DLT).

Principals característiques dels projectes subvencionables:

 • projectes individuals,
 • presentar un pressupost mínim de 200.000 €,
 • durada màxima fins el 31/12/21.

Beneficiaris: empreses privades amb una antiguitat mínima de 3 anys.

Termini presentació sol·licituds 20/05/19.

Tramitació de sol·licituds a través de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat per a l’Avanç Digital.

Més inf. en l’enllaç.

Font: Apte