Convocatòria de CPI de l’Ajuntament de Terrassa

La Compra Pública d’Innovació (CPI) s’ha convertit en una eina estratègica per millorar el potencial innovador de les empreses i dels Ajuntaments. Per aquest motiu, tant des de l’Ajuntament de Terrassa com des de la Red Innpulso, de la què ostentem la co-presidència, portem més d’un any treballant de manera intensa amb l’objectiu de poder establir les vies que permetin articular projectes de Compra Pública d’Innovació finançats pel programa “Foment de la Innovació des de la Demanda” (FID).

Com a part d’aquesta iniciativa, acabem dobrir les convocatòries de les Consultes Preliminars al Mercat dels reptes definits tant per l’Ajuntament de Terrassa com per la Red Innpulso en el seu conjunt, amb l’objectiu que totes les empreses puguin oferir solucions innovadores a les necessitats definides prèviament per les ciutats.

En aquest sentit, us detallem a continuació les convocatòries obertes per a ambdós processos de Compra Pública d’Innovació, i us animem a que presenteu les vostres propostes:

1.- Convocatòria de CPI de l’Ajuntament de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa acaba de publicar una Consulta Preliminar al Mercat per a la cerca de solucions innovadores en els reptes d’Identificació Proactiva de Plagues de Paneroles i Terrassa Preparada i Resilient. A continuació, destaquem els principals titulars de la mateixa:

 • Participació: Oberta a totes aquelles persones físiques o jurídiques que tinguin intenció de presentar propostes per a les necessitats no cobertes, tant en la seva definició i abast, com en el seu desenvolupament i demostració d’utilitat.

 • Enviament de propostes: Les propostes s’enviaran a la següent adreça de correu electrònic: qu4drant.0@terrassa.cat.

 • Termini de presentació de propostes: 2 mesos des del 6 de maig de 2019.

 • Reptes a cobrir:

  • Repte 1: L’Ajuntament de Terrassa vol desenvolupar un projecte de detecció de plagues que permeti identificar de forma primerenca la presència dels insectes abans de la seva aparició en la via pública i activar les mesures adients d’actuació.

  • Repte 2: L’Ajuntament de Terrassa planteja adquirir sistemes i solucions innovadores que li permetin avançar en aquest àmbit i millorar la resiliència dels serveis públics, incorporant una visió holística de la problemàtica i fent possible la participació de tots els agents implicats.

 • Objectiu: de manera específica, l’Ajuntament de Terrassa, a partir dels resultats d’aquesta Consulta Preliminar del Mercat, pretén disposar de coneixement suficient de les solucions més noves i òptimes per al llançament d’un eventual procediment de Compra Pública d’Innovació orientada a la solució dels reptes identificats i a la seva implantació posterior en els processos i procediments de l’Ajuntament de Terrassa.

Per a més informació, adjuntem el document de bases de la Consulta Preliminar al Mercat de l’Ajuntament de Terrassa, que inclou els annexos descriptius corresponents (Annex I. Reptes i Annex II. Formulari de sol·licitud).

2.- Convocatòria de CPI de la Red Innpulso, de Ciutats de la Ciència i la Innovació

 • Participació: Oberta a totes aquelles persones físiques o jurídiques que tinguin intenció de presentar propostes per a les necessitats no cobertes, tant en la seva definició i abast, com en el seu desenvolupament i demostració d’utilitat.

 • Enviament de propostes: Les propostes s’enviaran a la següent adreça de correu electrònic: cpi@redinnpulso.com

 • Termini de presentació de propostesRomandrà obert fins el 14 de juny a les 14 hores.