Terrassa 4.0. Finançament. Acció. Ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat 2019

Acció, l’Agència pública de Catalunya per a la Competitivitat de l’Empresa, obre convocatòria dels ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat.

Tipologies dels ajuts i característiques:

  • Per a la consolidació d’estructures clúster de les entitats integrants del Programa Catalunya Clúster d’Acció.

     Es consideren subvencionables les activitats relacionades amb la definició i execució d’un pla                         d’actuacions anual  destinat a incrementar la competitivitat de les empreses dels clústers.

  • Per projectes de reforç competitiu empresarial de les entitats integrants del Programa Catalunya Clúster d’Acció.

     Es consideren subvencionables els projectes:

     – de reforç de la competitivitat,

     – de cooperació internacional que es realitzin en col·laboració amb clústers de fora del territori espanyol,         destinats a         facilitar la internacionalització, l’especialització intel·ligent, l’aprenentatge i                               el desenvolupament de competències           transnacionals.

  • A accions de capacitació internacional dels clústers integrants del Programa Catalunya Clúster d’Acció.

     Es consideren subvencionales l’assistència al Strategic Traning Week que organitza la Unitat de Clústers       d’Acció i l’assistència al TCI Global Congress de l’any en curs.

 

Beneficiaris:

  • Els clústers integrats, acreditats i vigents al Programa Catalunya Clúster d’Acció
  • En el cas dels ajuts per projectes de reforç competitiu empresarial, també són beneficiàries les empreses i agents d’entorn que formin part d’aquests clústers.

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 4 de juliol.

 

Més informació en l’enllaç.

 

Font ACCIÓ