Terrassa 4.0. Consell Comarcal del Vallès Occidental. Talent femení i transformació de la indústria al Vallès Occidental

El Consell Comarcal del Vallès Occidental organitza, en el marc del Programa Innovadors i Experimentals del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el projecte Talent femení i transformació de la indústria al Vallès Occidental.

Es tracta d’un programa per impulsar l’ocupació del sector industrial posant l’accent en l’accés i permanència de les dones a la indústria.

Amb l’objectiu de co-crear i preparar a dones en nous perfils professionals a la indústria, el projecte s’articula en tres subprojectes:

  • La brúixola industrial. Orientar professionalment a través de l’exploració de les ocupacions industrials al Vallès Occidental.
  • Plus a la indústria 4.0: Mòduls formatius transversals a diferents sectors industrials, per tal de complementar i actualitzar la formació tècnica de les participants, per fer-les més competitives en la indústria actual i futura.
  • Apoderament i competències. Facilitar recursos ocupacionals i entrenament en competències transversals per fer front a situacions de canvi personal i apoderament cap a la inserció laboral. Sessions de coaching i acompanyament a les dones en tot el procés.

El programa es divideix en dues parts:

  • Una capacitació professional de 120 hores en indústria 4.0 (robòtica, big data, impressió 3D, ciberseguretat,…) al Centre Tecnològic Eurecat, que finalitza el 5 de juliol.
  • 80 hores de pràctiques no laborals en empreses vinculades a les activitats de formació realitzades, a realitzar a partir del 8 de juliol.

Més informació: Lídia Gallardo

                           Responsable Innovadors i Experimentals

                           Consell Comarcal del Vallès Occidental

                            gallardopl@ccvoc.cat

                           93 727 35 34 Ext. 301

Font: Consell Comarcal