Terrassa 4.0: Finançament. ERA-Net MANUNET III

Resta oberta la línia de subvencions d’Acció Nuclis R+D en el marc del programa ERA-net MANUNET III. Àmbits territorials elegibles: Unió Europea, EEUU, Xile, Singapur, Xina, Corea del Sud, Israel, Regne Unit i Canadà.

Podran ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya, i compleixin els següents requisits:

  • tinguin com a mínim tres anys de vida a la data de la sol·licitud de l’ajut, o bé
  • disposin d’una plantilla de com a mínim 5 treballadors el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud de l’ajut.

Característiques que han de complir els projectes:

  • Dues empreses no vinculades, de les quals almenys una amb establiment operatiu a Catalunya i una altre d’una regió/país no espanyol participant al programa ERA-Net Manunet III.
  • No computen a efectes de col·laboració els socis internacionals que estiguin vinculats a empreses espanyoles.
  • En el cas d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya, ha d’existir una despesa subvencionable mínima acceptada de 150.000 € de despesa elegible per projecte.
  • Els projectes han d’estar emmarcats dins les tecnologies facilitadores transversals identificades a l’estratègia RIS3CAT (TIC, Nanotecnologia, Materials Avançats, Fotònica, Biotecnologia i Manufactura Avançada), i hauran d’identificar els àmbits sectorials d’impacte del projecte dins dels sectors identificats en l’estratègia RIS3CAT (Química, Energia i recursos, Alimentació, Sistemes industrials, Mobilitat sostenible, Indústries de disseny, Indústries de la salut, Indústries culturals basades en l’experiència).

Termini per a presentar sol·licituds: 31 de juliol.

Més informació en l’enllaç.

Font: Acció