Terrassa 4.0. Finançament. CDTI. CERVERA 2019

El CDTI (Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial) ha obert la convocatòria d’ajudes per a la línia de Projectes de Transferència Cervera 2019 dirigida a petites i mitjanes empreses i empreses de mitjana capitalització (MIDCAPs), amb domicili fiscal a Espanya, que vulguin obtenir finançament per al desenvolupament de projectes individuals d’R+D.

Principals característiques dels projectes:

 • d’investigació i desenvolupament empresarial de caràcter aplicat per a la creació o millora significativa d’un procés productiu, producte o servei,
 • han de demostrar un aspecte tecnològic diferencial al voltant de les tecnologies existents en el mercat,
 • han d’estar desenvolupats per empreses que col·laborin amb centres tecnològics d’àmbit estatal en les tecnologies prioritàries Cervera,
 • han de ser individuals i correspondre a alguna de les tecnologies prioritàries Cervera:
  • Materials avançats
  • Eco-Innovació
  • Transició energètica
  • Fabricació intel·ligent
  • Tecnologies per a la salut
  • Cadena alimentària segura i saludable
  • Depp lerning, Intel·ligència artificial
  • Xarxes mòbils avançades
  • Transport intel·ligent
  • Protecció de la informació
 • han de comptar amb una participació rellevant de Centres Tecnològics de, com a mínim, el 10% del pressupost total del projecte,
 • el pressupost mínim finançable del projecte ha de ser de 175.000 €,
 • durada de 12 a 36 mesos,
 • finançats amb fons CDTI o cofinançats amb fons de tercers (fons FEDER, altres fons europeus,…), i
 • es finançaran amb una ajuda parcialment reemborsable amb una cobertura de fins el 85% del pressupost total aprovat pel Consell d’Administració del CDTI. L’empresa ha de finançar, com a mínim, el 15% del pressupost del projecte amb recursos propis.

Condicions del finançament:

 • préstec amb cobertura financera de fins el 85% del pressupost aprovat,
 • amortització 7 o 10 anys incloent carència entre 2 i 3 anys,
 • tram no reemborsable del 33% de l’ajut,
 • possibilitat de co-finançament FEDER,
 • avançament del 35% de l’ajut amb límit de 250.000 €, sense exigència de garanties addicionals,
 • finançament propi de almenys el 15% del pressupost del projecte amb recursos propis,
 • es sol·licitarà aval del 5% sobre el préstec concedit.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre.

Informació de la convocatòria en l’enllaç.

La complimentació i presentació de sol·licituds per al finançament de projectes R+D es fa a través de la web de CDTI .

Font CDTI