Terrassa 4.0. Finançament. Acció. Ajuts a inversions empresarials d’alt impacte. Segona convocatòria

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (Acció) obre la segona convocatòria per a l’any 2019 del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte.

Beneficiaris:

Es consideren projectes d’alt impacte els projectes d’inversió:

 • Projectes de creació d’ocupació (especificats a la convocatòria).
 • Projectes d’inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat.
 • Projectes de creació d’ocupació i d’inversió empresarial en actius fixes amb les característiques definides als apartats anteriors.
 • Projectes de creació de centres de R+D+i o ampliació de centres ja existents a Catalunya.
 • Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors. L’adquisició s’ha d’haver realitzat entre l’1/1/2014 i la data de tancament de la convocatòria.
 • Projectes estratègics per a l’economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents.
 • Projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents.

Intensitat i quantia màxima de l’ajut:

 • 30% en projectes de creació d’ocupació amb un màxim de 200.000 €,
 • 8% en projectes d’inversió en actius fixes amb un màxim de 200.000 €,
 • 8% en actius i 30% en personal en projectes de centres d’R+D amb un màxim de 200.000 €,
 • 20% en projectes d’inversió vinculats a la compra d’Unitats Productives d’empreses en concurs amb un màxim de 200.000 €,
 • 8% en projectes estratègics per l’economia catalana amb un màxim de 500.000 €, i
 • 8% en projectes estratègics Indústria 4.0 amb un màxim de 400.000 €.

Termini de presentació de sol·licituds: 02/10/2019.

Font: Acció