Terrassa 4.0. Finançament. Reindus 2019

Resta oberta la convocatòria 2019 del programa REINDUS.

L’objectiu de la convocatòria Reindus és la creació o trasllat d’establiments industrials, millores i/o modificacions de la línia de producció, així com la implementació de tecnologies de la Indústria Connectada 4.0.

Principals característiques:

 • Pressupost mínim finançable de 100.000 €.
 • Es financen despeses des de l’1 de gener de 2019.
 • Cal aportar aval bancari segons la qualificació de cada sol·licitant.

Beneficiaris:
Pimes i grans empreses del sector industrial, que desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial enquadrada:

 • a la secció C (divisions 10 a 32) del CNAE 2009 d’Indústria Manufacturera, o
 • a la secció 38.3 sempre que disposin de l’autorització de gestió de residus.

Què es pot finançar:

 • Obra civil: inversions materials en urbanització i canalitzacions, excloent els terrenys.
 • Edificació: inversions materials per a l’adquisició, construcció, ampliació o adequació de naus industrials.
 • Adquisició d’aparells i equips materials: actius fixos vinculats a la producció, excloent els elements de transport exterior.
 • Enginyeria de procés de producció: despeses de personal propi i col·laboracions externes necessàries pel disseny de procesos

Característiques del finançament:

 • Import màxim del 75% del pressupost finançable.
 • Import mínim finançable de 100.000 €.
 • Termini amortització: 10 anys amb 3 de carència.
 • Tipus d’interès fix del 1,645%.

El termini per a presentar sol·licituds finalitza el 4 de novembre de 2019.

Més informació a l’enllaç.

Font: Mincotur.gob.es