L’ecosistema ‘blockchain’ a Catalunya

L’informe ‘Les tecnologies de registre distribuït (DLT). El Blockchain a Catalunya’, elaborat per Acció -l’agència per a la competitivitat de l’empresa, depenent del Departament d’Empresa i Coneixement- en col·laboració amb el departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, ha estat presentat al marc de l’European Blockchain Convention (EBC), el principal fòrum blockchain d’Europa.
Aquest estudi forma part d’una col·lecció d’informes sobre les diferents tecnologies disruptives detectades a la Diana de Tendències Tecnològiques d’ACCiÓ (2018), que es preveu que tindran un gran impacte sobre la societat i el teixit productiu català durant els pròxims anys.

Entre les principals conclusions de l’estudi destaca que Catalunya ha duplicat el seu ecosistema blockchain en un any, augmentant un 117%, comptant actualment amb 76 empreses que basen el seu negoci en aquesta activitat que ocupen aproximadament unes 397 persones, amb una facturació conjunta de 9,46 milions d’euros. Es tracta d’un ecosistema emergent a Catalunya, format majoritàriament per microempreses, el 68% d’elles start-ups.

A escala global, l’informe destaca una despesa en solucions blockchain de gairebé 2.900 milions de dòlars l’any 2019, un 88% més que l’any anterior, i un creixement estimat del 76% durant el període 2018-2022, amb una taxa de creixement anual composta (CAGR) de 5 anys, i una despesa total estimada de 12.400 milions de dòlars el 2022.
L’any 2019, Estats Units ha liderat el rànquing de despesa amb 1.100 milions de dòlars, mentre que Europa ha mantingut la segona posició amb 674, i Àsia la tercera amb una despesa de 319 milions de dòlars.

Respecte a les inversions en blockchain, aquestes han passat en l’àmbit global de 556 milions d’euros invertits en 2013 als 6.000 del 2018, el que representa un increment del 2.344% en 5 anys (un 1.202% a Europa i 772 milions d’euros d’inversió).
El 2019, entre gener i novembre, els Estats Units van liderar les inversions amb 2.200 milions d’euros (72% de la inversió global), amb Europa en segona posició amb 432 milions (14% del global) seguida d’Àsia amb 368 milions d’euros (12% del total).

Una altra de les dades que indica el fort creixement del sector a escala global és el nombre de patents, passant de les 11 a l’any 2014 a les 11.670 de l’any 2019, liderades també pels Estats Units amb un 38% de les patents globals, Xina en segona posició amb un 21%, i Europa i Corea del Sud rivalitzant a la tercera amb unes xifres que ronden el 4%.

Les aplicacions de la tecnologia blockchain són diverses i van més enllà de les criptomonedes. L’estudi indica que el blockchain ja s’està fent servir a sectors com l’alimentació i la logística (per controlar la traçabilitat dels productes que es consumeixen o distribueixen), l’administració pública (per millorar la seguretat del vot electrònic), el comerç (per fer més transparent l’etiquetatge, identificar productes falsificats o localitzar mercaderies robades), l’atenció sanitària (per xifrar dades), els smart conctracts o l’energia, entre d’altres, i presenten un gran potencial d’aplicació a la indústria aeroespacial i defensa, banca i finances, petroli i gas, docència i sector immobiliari.

Pel que respecta a Catalunya, alguns dels projectes que avui ja estan en marxa en l’àmbit de l’Administració Pública són els següents:
• Identitat digital.
• Registre de consentiment.
• Gestió i traçabilitat dels residus.
• Suport en el trasplantament d’òrgans.
• Habilitació del dret de donació de dades per part dels pacients.
• Suport a la transició energètica.

Tots aquests indicadors, juntament amb el notable creixement experimentat pel nombre d’empreses de l’ecosistema blockchain català en només un any, fan veure el gran potencial i recorregut de la indústria catalana de les DLT i la blockchain, tecnologies que s’espera que tinguin un gran impacte sobre la societat, el teixit productiu, i la generació de negoci i ocupació a escala internacional.

(Font: Acció)
Enllaç