Oberta la segona convocatòria de les subvencions Innowwide.

CDTI, el Secretariat EUREKA i altres actors europeus promotors de la innovació, lideren la Coordination and Support Action (CSA) Innowwide, iniciativa finançada per la Comissió Europea per facilitar l’accés a les pimes a mercats internacionals mitjançant el finançament de l’anàlisi de viabilitat (aspectes tècnics, de mercat, legals i socioeconòmics) o Viability Assessment Projects (VAPs) en cooperació (subcontractació) amb actors locals en tercers països.

Requeriments per optar a la subvenció:
• Ser a la fase preliminar d’un projecte de R+D+i de cooperació internacional entre la pime sol·licitant i el seu soci local al país objectiu a curt o mitjà termini.
• Comptar amb una associació de cocreació amb un soci local.
• Incloure una sèrie d’activitats per a avaluar la viabilitat tecnològica i comercial d’una solució innovadora i com s’adapta a les condicions i demandes locals.

Aquesta segona convocatòria té com a objectiu 3 categories de mercat geogràfic, amb aquest llistat no exhaustiu de països:
• Països desenvolupats: Austràlia, Canadà, Japó, Nova Zelanda, República de Corea, Singapur, Taiwan i els Estats Units d’Amèrica.
• Grans economies emergents: Brasil, Rússia, Índia, Xina i Mèxic.
• Països en vies de desenvolupament: llistat de 130 països.

Beneficiaris:
• Pimes innovadores, incloses empreses joves i start-ups, de qualsevol sector.
• Beneficiari establert en un estat membre de la UE o en un país associat Horitzó 2020
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
• El projecte ha d’especificar una entitat sòcia (subcontractista) del país o països de focus VAP.
• Es comprovarà la viabilitat financera dels sol·licitants abans d’aprovar les sol·licituds.
• Només s’admet una proposta per pime sol·licitant.
• Podran ser sol·licitants les pimes no finançades a la primera convocatòria.
• Les finançades a la primera convocatòria no podran optar a aquesta segona.

Característiques de la subvenció:
• El pressupost mínim del projecte ha de ser de 86.000 euros.
• Subvenció fixa de 60.000 euros.
• Durada del projecte: 6 mesos.
• Necessita la subcontractació d’un actor local.

Data límit de sol·licitud: 31 de març de 2020.

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç del CDTI o bé al web d’Innowwide.