Webinar del CDTI amb les novetats EUREKA per al 2020

EUREKA és una xarxa intergovernamental finançada amb fons públics de més de 40 països. El seu objectiu és millorar la competitivitat i la productivitat de la indústria i economies dels Estats membres impulsant la cooperació entre empreses, instituts d’investigació i universitats.

(Podeu accedir a més informació sobre el programa Eureka clicant aquí)

El CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial) és una Entitat Pública Empresarial, depenent del Ministeri de Ciència i Innovació, que canalitza les sol·licituds d’ajuts i suport als projectes R+D+i d’empreses espanyoles a l’àmbit estatal i internacional.

(Per a més informació sobre el CDTI podeu visitar el seu web)

D’entre els temes més importants tractats al webinar de CDTI destaquen els següents:

• Projectes en xarxa.

• Projectes Eurostars.

• Projectes Cluster.

• Programa Innowwide.

• Invest Horizon.

• Futurs esdeveniments de promoció.

En aquest enllaç podreu accedir a la gravació del webinar.

(Font: CDTI)