Informe Tecnològic Ciberseguretat a Catalunya

Segons la definició del Diccionari de Terminologia de la Seguretat del Consorci de Terminologia TERMCAT, creat el 1985 per la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, Ciberseguretat és el conjunt de mesures físiques, lògiques i administratives destinades a protegir la disponibilitat, la integritat i la confidencialitat de dades connectades en xarxa.

Dins d’aquest marc, ACCIÓ ha elaborat l’informe tecnològic de Ciberseguretat a Catalunya, en col·laboració amb l’Agencia de Ciberseguretat de Catalunya, on s’explica què és, què implica i les diferents tecnologies existents.

Pel que respecta a Catalunya, aquestes són les principals conclusions del mapatge:

• A Catalunya hi ha 356 empreses dedicades a la ciberseguretat.
• Ocupen a 6.100 treballadors.
• El 37,5% de les empreses té menys de 10 anys.
• El 81,18% de les empreses són pimes.
• La facturació d’aquestes empreses és de 809 milions d’euros.

• S’han definit 3 àmbits d’activitats de la ciberseguretat:
– El 39,11% se centra a l’àmbit d’aplicacions i serveis.
– El 31,12% en la capa de negoci.
– El 29.76% treballa en l’àmbit d’infraestructures.

• A l’ecosistema català destaquen les empreses que treballen amb les següents tecnologies:
– Seguretat de dades (10,88%)
– Seguretat al núvol (10,70%)
– Consultoria i serveis de seguretat (9,80%)

Podeu accedir a l’informe complet, on s’exposen les dades mundials, els centres Tecnio, casos d’èxits d’empreses catalanes, etc., al següent enllaç.