EnerTIC Awards 2020. Premis a la innovació i tecnologia per a la eficiència energètica en l’era digital.

Resta obert el termini per a presentar candidatures i nominacions a la VIII Edició dels enerTIC Awards 2020.

Els Premis a la innovació i tecnologia per a l’eficiència energètica en l’era digital, són un reconeixement públic que compta amb el recolzament de la Plataforma enerTIC i el de les organitzacions que participen en l’avaluació de les candidatures.

L’objectiu d’aquests premis és el d’identificar, premiar i divulgar projectes tecnològics innovadors i directius/ves que compleixin les següents característiques:

 • Projectes tecnològics innovadors realitzats per empreses i organitzacions compromeses amb l’eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuacions i iniciatives públiques o privades que hagin ajudat a promoure l’ús de les TICs per a la millora de la eficiència energètica.
 • Directius/ves que hagin contribuït a implantar l’ús de les solucions tecnològiques més innovadores per a la millora de la eficiència energètica i la sostenibilitat en les seves empreses i organitzacions.

Les candidatures a Projectes poden ser presentades per qualsevol organització pública o privada a través de l’enllaç en les següents temàtiques:

 • Intelligent Cities & Territories (Smart Cities, Smart Tourism, Smart Buildings, Smart Lighting)
 • Intelligent Energy & Utilities (Smart Energy, Smart Grids, Smart Sustainability)
 • Intelligent IT Infrastructure & Data Center (Smart Data Center, IT Infrastructure, Power & Cooling)
 • Intelligent Industries & Mobility (Smart Manufacturing, Smart Product, Smart Mobility)
 • International Projects
 • Startups

Les nominacions de Directius/ves només les poden presentar empreses associades a enerTIC i les pertanyents a la xarxa de col·laboració institucional d’enerTIC, complimentant l’enllaç segons les següents àrees:

 • Administració Pública (Central, Autonòmica i Local)
 • Energia & Utilities
 • Banca i Assegurances
 • Companyies Industrials (Aeronàutica, Automoció, Gran Consum, Pharma)
 • Grans Infraestructures IT
 • Universitats i Centres d’Investigació
 • Startups

Fases:

 • Identificació de candidatures de projectes i de nominacions de directius/ves abans del 3 de juliol
 • Formalització de candidatures i nominacions fins l’1 de setembre.
 • Avaluació de candidatures i selecció de finalistes el 10 de setembre
 • Publicació online dels finalistes el 21 de setembre
 • Votació online fins el 6 de novembre
 • Cerimònia oficial d’entrega de guardons desembre 2020

Font: Enertic.org