El CDTI ofereix subvencions a empreses per R+D i projectes d’inversió per pal·liar l’emergència sanitària declarada per la malaltia de COVID-19

El Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha posat en marxa una nova línia d’ajut en forma de subvenció per a empreses amb activitats relacionades amb la lluita contra el COVID-19 o han diversificat la seva activitat per cobrir-les.

Les característiques principals d’aquesta línia de subvencions són que a més de donar suport a projectes de R+D individuals, també permet, alternativament, subvencionar projectes d’inversió individuals per a activitats relacionades amb la lluita contra el coronavirus. Igualment, els ajuts s’abonen en el moment de rebre la resolució de la concessió i pot arribar fins al 80% del pressupost subvencionable.

En particular, aquesta convocatòria s’adreça a projectes executables a curt termini de les tipologies següents:

  1. projectes individuals d’R+D relacionats amb la recerca de vacunes, medicaments i tractaments, dispositius mèdics i mèdics, així com equipament mèdic, desinfectants i equips de protecció i material, així com innovacions de procés rellevants amb vista a una producció eficient dels productes necessaris. Aquests projectes poden ser realitzats per empreses o centres tecnològics i s’han d’haver completat el 31 d’octubre de 2021.
  2. projectes d’inversió individuals per a la fabricació de productes relacionats amb el COVID-19, que haurien d’implicar una millora dels sistemes de producció habituals o augmentar la capacitat productiva. Aquests projectes podran ser realitzats per empreses i s’hauran d’executar com a màxim en un període de sis mesos des de la concessió i abans del 31 d’octubre de 2020.

El pressupost màxim subvencionable per projecte per a les dues tipologies serà de 625.000 euros, amb una dotació màxima de 500.000 euros per entitat, és a dir, fins a un 80% del pressupost apte. Els projectes s’han d’adequar a l’emergència sanitària i permetre la implantació i implementació a curt termini amb resultats concrets, precoçment i puntuals a la situació actual.

El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 12.000.000 euros i està pot estar cofinançat a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 del FEDER.

Es poden consultar tots els detalls així com accedir al text oficial de la convocatòria i al tràmit de presentació de sol·licituds sol·licitud en el següent enllaç: https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=917&MN=2