Oberta la convocatòria de concessió de subvencions per l’execució de projectes de prevenció, reutilització i reciclatge de residus industrials.

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) obre la convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus industrials, que finalitzarà un mes després a partir de l’endemà de la pèrdua de vigència de l’estat d’alarma.

L’assignació pressupostària de la present convocatòria és de dos milions d’euros (2.000.000,00 €), i té com a objectiu fomentar els projectes que permetin reduir la generació de residus en els processos de fabricació. Inclou projectes de modificació de processos, millor gestió dels residus generats, d’aplicació de les millors tècniques disponibles, substitució de matèries primeres per materials reciclats i de recerca industrial i desenvolupament experimental.

Va adreçada a empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya, i manté algunes de les novetats incorporades l’any 2019:

  • Separació eficient dels residus que permeti la seva valorització posterior.
  • Actuacions en què es redueixi el volum de residus per processos d’extracció de l’aigua continguda, com a projectes de classe A1 o A2, independentment de la via de gestió del residu objecte de l’actuació.
  • Preparació de material per fer valorització energètica. Però no la valorització energètica.
  • Ampliació dels criteris de valoració de les sol·licituds, incloent-hi el compromís ambiental de les empreses com a criteri.
  • Bestreta prèvia constitució d’un aval per PIMES.

Per a més informació sobre aquesta convocatòria poden consultar el següent enllaç.

Accés als tràmits, aquí.

Font: Agència de Residus de Catalunya (ARC).