Convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació enfront la Covid-19

El projecte INNO4COV-19 és una iniciativa europea que té com a objectiu principal proporcionar suport financer per tal d’impulsar el desenvolupament i comercialització de solucions innovadores pel diagnòstic, prevenció i vigilància de la Covid-19.

El consorci està format per 11 socis: INL-International Iberian Nanotechnology Laboratory (qui lidera el projecte), Institut de Medicina Molecular – iMM Lisboa, BioKeralty Research Institute AIE, Leitat-Centre tecnològic, Joanneum Research, Fraunhofer Institute for Organic Electronics Electron Beam and Plasma Technology (FEP), VITO Vision on Technology, Trinity College de Dublín, Obelis SA, University of Bologna i Fundació Vasca d’Innovació i Investigació Sanitàries.

El 2 de novembre es va obrir la primera convocatòria que finançarà fins a 100.000 € (100% del cost total del projecte) de la subcontractació de serveis d’experts, l’accés a instal·lacions tecnològiques d’última generació, despeses de personal, consumibles o viatges i manutenció, de projectes que desenvolupin productes de protecció enfront a la COVID-19.

Presentació de sol·licituds fins el 30/11 omplint el formulari de la web.

Hi haurà una segona convocatòria que tancarà el 31/03/21 i una tercera que ho farà el 31/05/21.

Font: AEiTèxtils