Cupons a la Competitivitat Empresarial

Resta obert el termini per a sol·licitar els Cupons a la Competitivitat Empresarial de la Generalitat de Catalunya.

Cupons de descompte econòmic directe creats amb l’objectiu de bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació, noves tecnologies, finançament o estratègia, a través de l’assessorament de proveïdors d’Acció.

Tipologies de cupons:

 • Innovació i estratègia
  • Cupons dirigits a pimes establertes a Catalunya amb un mínim de 4 anys de vida.
  • Tipologies: cupons a noves iniciatives disruptives (màxim de 8.000 €), cupó a la fiscalitat (màxim 2.500 €), cupó al model de gestió i de processos d’innovació (màxim 6.000 €), cupó a la propietat industrial (2.500 € màxim per a redactar i presentar patents o models d’utilitat i 4.000 € per a definir un pla estratègic de la propietat industrial i intel·lectual de l’empresa) i cupó a l’economia circular (màxim 6.000 €).
 • Indústria 4.0
  • Cupons dirigits a pimes establertes a Catalunya amb un mínim de 4 anys de vida. Import màxim del cupó de 8.000 € pel cupó diagnòstic indústria 4.0 i de 20.000 € pel cupó implementació indústria 4.0.
 • Startups.
  • Cupons dirigits a startups amb personalitat jurídica pròpia, l’equip fundador ha d’estar format per persones emprenedores i han d’estar en possessió de més del 50% del capital de l’empresa, han d’haver passar més de sis mesos i menys de 10 anys des de la seva constitució i han de desenvolupar un producte, servei o model de negoci innovador amb alt potencial de creixement. Tenen per objectiu ajudar a les empreses emergents a superar els mesos de paralització provocats per la Covid-19. Es poden bescanviar per assessorament:
   • financer,
   • en estratègia comercial o de màrqueting,
   • d’equips, gestió interna o millora de processos, o
   • estratègic.
  • Ajuda màxima de 1.600 €.
 • Finançament
  • Cupons dirigits a pimes que es poden bescanviar per assessorament i/o acompanyament de refinançament de passiu, cerca de finançament o realització d’un pla de contingència.
  • Ajuda màxima de 2.500 €.

Termini de presentació de sol·licituds: 14:00 h. del 17 de novembre o fins l’exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

Més informació en l’enllaç.

Font: accio.gencat.cat