Resolucions referents a la línia de subvencions per empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat dues resolucions que fan referència a la línia de subvencions destinades a impulsar les empreses que intervenen a la cadena de valor de la indústria de l’automoció.
 
 
RESOLUCIÓ EMC/3030/2020, de 23 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a la cadena de valor de la indústria de l’automoció de les bases reguladores de la línia de subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció.

Pressupost: La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 3.000.000,00 euros, aplicats a la partida pressupostària 7025/4700001/622/D.

Sol·licituds i terminis: Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació (30/11/2020) d’aquesta resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 18 de febrer de 2021 o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

Podeu accedir al text de la resolució aquí.

 
RESOLUCIÓ EMC/3031/2020, de 23 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions per a la realització d’inversions empresarials d’alt impacte per a la cadena de valor de la indústria de l’automoció de les bases reguladores de la línia de subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció.

Pressupost: La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 10.000.000 euros, aplicats a la partida pressupostària 7025/7700001/622/D.

Sol·licituds i terminis: Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació (30/11/2020) d’aquesta resolució al DOGC fins les 14:00 hores del dia 25 de febrer de 2021.

Podeu accedir al text de la resolució aquí.
 
 
 
Font: DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)