Pla de Xoc per la Ciència i la Innovació

El ‘Plan de Choque por la Ciencia y la Innovación’ pretén col·locar la ciència, l’R+D+I i el talent, en el centre de l’estratègia de la recuperació econòmica, possibilitant la generació d’indústries i empreses d’alt valor afegit.

És per això que inclou 17 mesures entorn de 3 eixos principals:

 • Investigació i innovació en salut.
 • Transformació del sistema de ciència i atracció de talent.
 • Impuls a l’R+D+I empresarial i la indústria de la ciència.

I contempla inversions per import de 1.056 milions d’euros, dels quals 396,1 es mobilitzaran aquest any i la resta, a 2021.

Aquest pressupost es canalitzarà a través d’ajudes directes al sistema de ciència i innovació, tant a les institucions científiques com a l’R+D+I de sectors empresarials estratègics, als que cal afegir 508 milions en préstecs en condicions avantatjoses a empreses innovadores, a partir dels nous instruments de promoció de l’R+D+I privada.

 

Mesures d’impacte amb capacitat tractora.

El pla es concentra en aquelles mesures d’impacte de molt curt termini amb capacitat tractora per impulsar una recuperació ràpida del nostre sistema de ciència i innovació.

A més, aquest pla està dissenyat per alinear-se i complementar-se amb les reformes i programes a mitjà i llarg termini del ‘Plan de Inversiones y Reformas para la recuperación de la Economía’ que el govern d’Espanya enviarà a Brussel·les, per finançar a través del Fons de Recuperació ‘New Generation EU’.

Tant el pla de xoc com les mesures a mitjà i llarg termini estan imbricats en la ‘Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027’.

 

Primer eix: Investigació i Innovació en Salut, dotat amb 215,9 milions.

La pandèmia de la Covid-19 ha posat de manifest la rellevància de la recerca biomèdica i sanitària i, en particular, la recerca en epidemiologia i en salut pública. Per això, el primer dels tres eixos preveu el reforç de les capacitats humanes i materials en aquest àmbit.

 • Reforç de les capacitats de l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII), principal organisme públic en biomedicina i salut.
 • 6 milions d’euros per reforçar el Centre Nacional de Microbiologia i el Centre Nacional d’Epidemiologia.
 • Increment de 50 milions d’euros destinats a la convocatòria de projectes anuals d’Acció Estratègica en Salut (a través dels quals es financen els contractes del personal investigador, projectes, xarxes i plataformes de suport a la investigació i innovació de tot el país). Augment de recursos per la contractació dels programes Sara Borrell i Miguel Servet.
 • Impuls a l’Estratègia de Medicina Personalitzada, per millorar la prevenció i tractament de malalties, al segon trimestre de 2020 amb 77,3 milions d’euros (inclou la creació d’un Centre Estatal de Teràpies Avançades, orientat a la investigació, desenvolupament i potencial fabricació i distribució al Sistema Nacional de Salut de teràpies avançades personalitzades).
 • Reforma de la llei d’Investigació Biomèdica de 2007 per desenvolupar la carrera investigadora al Sistema Nacional de Salut, i el reforçament de les instal·lacions d’alta seguretat biomèdica, en especial la del Centre d’Investigació en Sanitat Animal de l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentació (CISA-CNIA), amb una inversió directa de 29 milions d’euros.

 

Segon eix: Transformació del sistema de ciència i atracció i retenció de talent, amb un pressupost de 523,5 milions.

Les mesures incloses en aquest segon eix tenen un doble objectiu: posar en marxa les reformes estructurals per proporcionar més estabilitat a la carrera professional del personal científic de totes les àrees de coneixement, i dotar de més fons als principals instruments de finançament competitiu de la ciència en totes les seves disciplines.

 • Reforma de la llei de la ciència, que inclourà la creació d’una figura estable d’entrada al personal investigador al sistema de ciència espanyol (tenure track, als països anglosaxons).
 • Augment del finançament pels grups d’investigació, tant en projectes com en equipaments científic-tècnics, amb la publicació de convocatòries a 2020 i 2021.
 • Augment de 50 milions d’euros per la convocatòria de projectes d’R+D+I en 2020 i 2021.
 • Creació d’una partida de 60 milions d’euros per l’adquisició de petit equipament científic per les institucions que han estat beneficiàries de projectes a les convocatòries dels últims 3 anys, i una nova convocatòria d’equipament tècnic-científic a 2021 amb 120 M d’euros.
 • Ampliació d’ajudes per prorrogar contractes a l’Agència Estatal d’Innovació amb un cost estimat de 20 milions d’euros, que beneficiarà a més de 3.200 investigadors.
 • Augment d’un 30 % del pressupost dels programes postdoctorals junior Juan de la Cierva i sènior Ramón y Cajal, amb 56,1 milions addicionals.
 • Reforçament de la investigació oceanogràfica espanyola, amb la construcció d’un nou vaixell Oceanogràfic Multipropòsit d’Àmbit Global (BOMAG), que augmentarà la capacitat operativa de l’Institut Espanyol d’Oceanografia.
 • Creació d’una Plataforma Espanyola de Germoplasma Vegetal per l’agricultura i alimentació en xarxa amb l’objectiu de millorar la conservació i utilització del patrimoni vegetal d’Espanya, a través de l’INIA.

 

Tercer eix: Impuls a l’R+D+I empresarial i indústria de la ciència, amb un pressupost de 317 milions i altres 508 milions en préstecs a empreses.

El tercer eix respon a la necessitat de millorar la inversió d’empreses en activitats d’R+D+I i la capacitat de col·laboració entre els diferents actors del sistema per facilitat la transferència de coneixement generat, amb 5 mesures que seran executades pel Centre de Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI) dependent del Ministeri de Ciència i Innovació.

 • Pla a 3 anys per duplicar els ajuts a l’R+D+I empresarial, fins a assolir un pes relatiu de suport públic similar al dels principals països europeus, a través del nou Pla Estratègic de l’Agència d’Innovació que arribarà als 2.156 milions d’euros anuals. Es tracta d’un creixement orgànic en tres vectors: R+D, innovació tecnològica, i capital risc.
 • Dos plans específics de suport a l’R+D+I empresarial: El primer d’ells destinat al sector automobilístic, amb 25 milions d’inversió directa a 2020 a través del programa ‘Misiones Ciencia e Innovació del CDTI’, més altres 100 de crèdits a 2021. I un segon pla pel sector aeronàutic, amb 65 M d’ajudes directes per projectes de millora d’eficiència de futures aeronaus i reducció d’emissions contaminants al transport aeri.
 • Programa d’ajudes directes a pimes innovadores perquè puguin madurar la seva tecnologia i el seu model de negoci i consolidar la seva estructura de cara a la seva posterior escalabilitat, amb una dotació de 10 milions a 2020, i 50 a 2021.
 • Programa de suport a pimes innovadores per la compra de prototips a entitats i centres d’investigació i tecnologia que vulguin desenvolupar start-ups que explotin un coneixement nou o que plantegin la col·laboració amb una empresa amb capacitat tecnològica per industrialitzar i comercialitzar aquest coneixement tecnològic. Es llançarà també amb un pilot en 2020, amb dos milions d’euros, i es desenvoluparà en 2021 amb una inversió prevista de 50 milions.

 

 

Pla complet: https://t.co/zQssMQJOsV

Nota de premsa: https://t.co/jcbROuru85

Acte de presentació: https://t.co/4B7p5iGDKG

#CienciaParaElFuturo: https://t.co/4UK4skVeYd , https://twitter.com/CienciaGob/status/1281185518202519883?s=20

 

Font: Ministerio de Ciencia y Innovación.