Bases reguladores per a projectes de foment de l’economia circular de l’Agència de Residus de Catalunya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la RESOLUCIÓ TES/3250/2020, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de l’economia circular de l’Agència de Residus de Catalunya.

 
Aquesta línia de subvencions pretén fomentar els projectes per a l’acceleració de la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorant l’eficiència en l’ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos, en consonància amb el Pacte Verd Europeu i el Nou Pla d’acció per a l’economia circular per una Europa més neta i més competitiva.

L’objecte de la convocatòria són tant actuacions d’estudis de prevenció, innovació i noves tecnologies per a la prevenció de la generació de residus i el seu tractament lligades a l’economia circular, com projectes d’implementació en el mercat de productes i serveis que accelerin l’economia circular i que promoguin una prevenció de residus en tot el cicle de vida d’un producte.

 
El finançament per a empreses contempla dues tipologies de projectes:

1. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories següents:

  • Ecodisseny.
  • Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos.
  • Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes i d’altres vies per allargar la vida útil dels productes i dels seus components.
  • Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.
  • Remanufactura.
  • Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua i l’energia.
  • Noves aplicacions de materials reciclats.

2. Projectes d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les 7 categories anteriors.

 
L’import de l’ajut és d’un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 50.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 25.000 euros per projecte per a la classe C.

Està previst que la convocatòria obri a final de desembre de 2020 o gener de 2021, i tanqui al febrer/març de 2021.

 
Podeu consultar les bases completes aquí.
Sol·licituds aquí.
 
 
Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)