Qui som ?

En juliol de 2010 es va signar un conveni entre Ajuntament de Terrassa, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Centre Tecnològic Leitat per a l’impuls i gestió de el Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, que es va presentar oficialment el 12 de juliol de 2010, amb la denominació “Orbital.40“

La  concepció de O40 escapa a la definició de “Parc Convencional”. No és només un parc concebut com “un espai on concentrar empreses -amb una política de clusterització sobre els sectors (i cadena de valor) identificats en el Pla de la Innovació-, serveis i infraestructures, sinó que és també una “marca”. El seu valor diferencial és una filosofia de cooperació i col·laboració sinèrgica entre els agents. El seu slogan: “Orbital 40, Compartir x Guanyar”.

Orbital 40 és la resposta de la nostra ciutat al repte de consolidar i potenciar un ecosistema d’innovació, un entorn innovador i de futur, perquè 50 empreses (actuals) i les properes que es vinculin, trobin en O40 un contundent suport al seu creixement  mitjançant la cooperació, la col·laboració, les aliances, la innovació i la  interactuació entre empreses,  Centre Tecnològic, Universitat i Administració.

El Parc Orbital 40, un dels majors de Catalunya i d’Espanya, es situa com a espai de referència en l’arc metropolità de Barcelona, situat a el nord de Terrassa (a les portes de el Parc Natural de Sant Llorenç), amb vocació d’integrar activitats d’alt valor afegit (recerca, activitat empresarial, transferència, docència, innovació, emprenedoria) i vertebrar una de les àrees intensives en coneixement i tecnologia sustentades en la innovació i la creativitat més importants de el eix europeu de la E-9.